Graduate Messages

Berk Can Şahin Koç Üniversitesi özgürlükçü ve eşitlikçi eğitimi ile fikirlerini hür bir şekilde ifade eden bir ``ben`` oluşturdu.

With a libertarian education, Koç University made me a person who freely expresses his ideas.


Elif Sena Tekin Aldığım uluslararası nitelikte eğitim, açık görüşlü, ideallerinin farkında biri olmamı sağladı. Böyle bir kurumda okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

The international education I received made me an open-minded person who is aware of her ideals. I feel very lucky to have studied in such an institution.


Özlem Sezginel Üniversitemiz buradaki kendimizi geliştirmek için bizlere hep fırsat verdi ve her zaman destekleyici oldu.

Our university has always given us the opportunity to improve ourselves and been supportive of us.


Ömer Burak Sarıkatipoğlu Koç Üniversitesi’nde okurken kendimi akademik alanda geliştirdiğim kadar sosyal alanlarda da geliştirdim. Her iki alanda yaptıklarımla hiç unutmayacağım deneyimlerim oldu.

While I was studying at Koç University, I improved myself socially as well as academically. I had the most extraordinary experiences in both areas.


İlayda Şenova Koç Üniversitesi’nde eğitim alırken şüphesiz hepimiz zorlandık, yorulduk ancak dönüp baktığımda esasında bu dört senenin her anının ne kadar keyifli olduğunu anlıyorum.

Undoubtedly, while studying at Koç University we all had hard times and got tired, but when I look back I now realize how much I enjoyed each moment during these past four years.


Melisa Ersan Hocalarımızın ders verdikleri alanlarda uzman oldukları ve soru sormanın teşvik edildiği bir üniversitede okuma fırsatım olduğu için mutluyum.

I am happy to have the opportunity to study in a university where our professors are experts in their fields and asking questions are highly encouraged.


Gül Sena Altıntaş Koç Üniversitesi öğrencilerine çok çeşitli alanlarda bilgi edinme olanağı tanıyor. Burada geçirdiğim süreç boyunca ilgim olan her alanda kendimi geliştirme fırsatım oldu.

Koç University offers its students the opportunity to gain knowledge in a wide variety of fields. During the time I spent here, I had the opportunity to improve myself in every area I was interested in.


Ekin Sercan Solak Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim dört sene hayatımın en güzel dört senesiydi.

The four years I spent at Koç University were the best four years of my life.


İdil Defne Çekin Koç Üniversitesi sadece bir üniversite değil, sizi tamamen değiştirecek yepyeni bir deneyim fırsatı.

Koç University is not just a university, it is a brand new experience that will change you completely.


Özgem Elif Acar Üniversite yıllarımı yemyeşil bir kampüste geçirdiğim için çok mutluyum! Kurduğum arkadaşlıklar, aldığım eğitimle 20'li yaşlarımı olabilecek en iyi ortamda yaşadığımı düşünüyorum!

I am so happy that I spent my university years on such a campus! With the friendships I made and the education I received, I think I lived my 20s in the best environment possible!


Barış Arabacı Dört sene boyunca Koç Üniversitesi'nde bu havayı solumak, harika insanlarla tanışmak benim için çok büyük bir şanstı.

For four years I had the chance to breathe this air and meet wonderful people at Koç University.


Nimet Cansu Yaşar Tekrar tekrar yaşamak isteyeceğim yıllar ve yeri doldurulmaz anılar... Öğrencisi olmaktan keyif aldığım üniversiteme veda ederken hepimizin içi biraz buruk.

Years and irreplaceable memories that I would like to live over and over again... We all feel a little sad when we say goodbye to our university, where I immensely enjoyed being a student.


Ersinan Coşkun Hayata hazır olduğumu hissetmemi sağlayan herkese teşekkürler!

Thanks to everyone who made me feel ready for life!


Caner Kayalı Koç Üniversitesi’nde edindiğim deneyimler kişisel gelişimime büyük katkı sağladı. Bu sayede ben de kendimi profesyonel hayata daha hazır hissediyorum.

My experiences at Koç University have contributed immensely to my personal development. I now feel ready for professional life.


Emir Atışay Koç Üniversitesi'nin en iyi tarafı, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler arasındaki kültürel etkileşimdi. Farklı insanlarla tanışma fırsatım oldu ve onlardan çok şey öğrendim.

The best thing about Koç University is the cross-cultural interaction between students from various parts of the world. I had the opportunity to meet different kinds of people and learned so much from them.


Hüsnü Atakan Tuğlu Beni geleceğe hazırlayan ve daha güçlü olmama yardımcı olan Koç Üniversitesi’nin gururlu bir mezunuyum. Burada öğretilenler sadece bilgi değil aynı zamanda deneyim.

I am a proud graduate of Koç University, which has prepared me for the future and helped me stand stronger. What they teach you here is not just knowledge, it’s experience.


Emre Güler Koç Üniversitesi’nden mezun olurken istediğim ve hayalini kurduğum eğitimi almış olduğumu bilerek mezun oluyorum.

I am graduating from Koç University knowing that I got the education I wanted and dreamed of.


Ömer Şafak Samimi insanlarla dolu, harika kaynaklara sahip Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim zamanı ömür boyu anacağım.

I will forever cherish the time I spent at Koç University, which is full of friendly people and amazing resources.


Serva Pınarbaşı Üniversitemizin sunduğu ortam ve hocalarımız sayesinde yenilikçi düşünen ve motivasyonu yüksek kişiler olarak profesyonel hayata hazır olduğumuzu düşünüyorum.

Thanks to our professors and the atmosphere offered by our university, I think we are ready for professional life as innovative, highly motivated thinkers.


Behçet Berk Özdemir Koç Üniversitesi’nde tanıştığım inanılmaz insanlar buradaki yolculuğumun birer parçası oldular. Onlarla birlikte bu dört seneyi geçirdiğim için çok mutluyum!

The incredible people I met at Koç University became a part of my journey here. I am so happy to have spent these four years with them!


Nazım Can Tilkici Koç Üniversitesi’nde açık fikirli olmayı, konfor alanımdan çıkmayı, zorluklarla yüzleşerek hedefim için çalışmam gerektiğini öğrendim. Şimdiyse arkamda okulumun varlığını hissederek mezun oluyorum.

At Koç University, I learned to be open-minded, to step out of my comfort zone, to confront difficulties and to work towards my goals. Now, as I graduate, I feel that my school still stands behind me.


Beril Simay Üner Mezun olduktan sonra en çok özleyeceğim şey, inanılmaz güzel kampüsümüzdeki harika insanlarla dolu bu topluluğa ait olma hissi olacak.

What I will miss the most after graduating will be the feeling of belonging to this amazing community at our incredibly beautiful campus.


Begüm Süyök Kendimi karşıma çıkacak zorlukla yüzleşmeye hazır hissediyorum ve her şeyin iyiye doğru gideceğine inanıyorum çünkü Koç Üniversitesi’nin bana verdiği değerlerin profesyonel hayatımda kesinlikle yardımcı olacak araçlar olduğunu biliyorum.

I feel ready to face challenges and I believe that everything will go well, because I know that the values that Koç University gave me are tools that will definitely help me in my professional life.


Şeref Can Esmer Beni çok çalışmaya ve hayatımın bir sonraki aşamasındaki hedeflere ulaşmaya motive eden desteği Koç Üniversitesi’nde her zaman hissettim.

At Koç University, I always felt the support that motivated me to work harder and to achieve my goals for the future.


Gülce Güner Koç Üniversitesi’nin öğrencisi olmak benim için sadece ders almaktan ibaret değildi. Gerçek potansiyelimin farkına vardığım, hedef belirlemek için hiçbir sınırın olmadığını keşfettiğim bir yer oldu.

Being a student at Koç University was not just a matter of taking classes. It has been the place where I was able to discover my true potential and found out that there are no boundaries for setting one’s goals.